Zonne Energie.

1. MET ZONNE-ENERGIE INVESTEERT U IN EEN SCHONER MILIEU

Wie een zonne-energie-installatie aanschaft, gebruikt gratis energie van de zon. Daardoor wordt op andere energie bespaard, die anders door de energie-maatschappij opgewekt en geleverd zou worden. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het milieu. Dat gegeven kan voor een aantal mensen al voldoende zijn om zonnepanelen te gaan gebruiken.

Een zonnepaneel werkt op het licht van de zon. Dus ook bij een gedeeltelijk of geheel bewolkte hemel wekt een zonnepaneel al elektriciteit op.
Het meest gunstig is om zonnepanelen op het zuiden te plaatsen onder een hoek van 36 graden met de horizon. Het is niet erg om daar iets van af te wijken. Een monokristallijn zonnepaneel van bijvoorbeeld 150 Wp (ca. 1,5 m2) produceert gemiddeld 120 kWh per jaar. Een installatie van amorfe panelen van 150Wp produceert gemiddeld 142 kWh per jaar. Hiervoor is echter een paneeloppervlak van 3 m2 nodig. Een amorf systeem levert dus de goedkoopste zonnestroom, maar heeft het dubbele oppervlak nodig. De verliezen zijn gering.

De stroom uit een PV-systeem (de kosten van paneel en toebehoren meegerekend) is duurder dan de gewone stroom die de energiebedrijven leveren. Daar staat tegenover dat u investeert in een schoner milieu. Per PV-systeem met een paneeloppervlak van 1 m2 wordt er per jaar 42 kg tot 56 kg minder CO2 uitgestoten in de atmosfeer (afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht per jaar). CO2 is een belangrijke veroorzaker van het broeikaseffect. Tenminste, als u gewone stroom geleverd krijgt.
Tegenwoordig kunt u van uw elektriciteitsmaatschappij echter ook groene stroom kopen tegen vrijwel dezelfde prijs als gewone stroom. Deze mogelijkheid heeft bijzondere voordelen naast het zelf opwekken van zonnestroom. U moet een bepaalde aanschafprijs voor zonnepanelen niet overstijgen, anders wordt het economisch onrendabel.

2. Besparing